نویسنده = مسعود صفایی مقدم
بررسی اصول اساسی تربیت مدنی (با رویکرد اسلامی)

دوره 15، شماره 3، آذر 1387، صفحه 3-30

10.22055/edus.2008.15744

مسعود صفایی مقدم؛ محمود کاظمی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سید منصور مرعشی


روش شناسی تربیتی ائمه اطهار (ع)

دوره 14، شماره 3، آذر 1386، صفحه 1-26

10.22055/edus.2007.15770

محمدجعفر پاک سرشت؛ عباسعلی رستمی‌نسب؛ مسعود صفایی مقدم