نویسنده = مرتضی امیدیان
تبیین فرایند اجتماعی‌سازی یادگیری در درس علوم تجربی: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22055/edus.2022.39996.3333

یاسر گراوند؛ مرتضی امیدیان؛ حمید فرهادی راد؛ سیدعباس رضوی