نویسنده = حسین حافظی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی مفهومی دانشگاه نسل سوم در نظام آموزش عالی از دور؛ مورد مطالعه دانشگاه پیام نور

دوره 28، شماره 1، تیر 1400، صفحه 165-184

10.22055/edus.2021.34889.3107

محمد مشکی حسن آباد؛ محمود اکرامی؛ احمد کریمی دشتکی؛ حسین حافظی


2. برازش مدل ریاضی ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام نور

دوره 22، شماره 2، آذر 1394، صفحه 125-146

10.22055/edu.2016.12128

حسین حافظی؛ محمود اکرامی؛ نادرقلی قورچیان؛ محمدرضا سرمدی


3. طراحی الگوی مفهومی تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور: مورد مطالعه دانشگاه پیام نور

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 215-240

10.22055/edu.2017.13752.1428

حسین حافظی؛ محمود اکرامی؛ نادرقلی قورچیان؛ محمدرضا سرمدی