نویسنده = سید مهدی سجادی
تعداد مقالات: 3
1. عینیت در علوم تربیتی از منظر روش بازسازی عقلانی

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-126

10.22055/edu.2017.12626

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست


3. چالش‌های اساسی تربیت دینی در فضای ریزوماتیک

دوره 14، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-20

10.22055/edus.2008.15803

سید مهدی سجادی؛ علی ایمانزاده