نویسنده = حسین شکرکن
برسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز

دوره 8، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 1-22

10.22055/edus.2002.16609

حسین شکرکن؛ عبدالزهرا نعامی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


برسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 87-106

10.22055/edus.2002.16612

حسین شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ غلامعباس نوین نام


بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز

دوره 8، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 49-72

10.22055/edus.2001.16596

الله کرم پولادی‌ ریشهری؛ بهمن نجاریان؛ حسین شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند


بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌

دوره 7، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 55-72

10.22055/edus.2000.16083

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ عباس‌ ابوالقاسمی؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین شکرکن


بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول

دوره 2، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 93-113

10.22055/edus.1996.16166

مسعود برومند نسب؛ حسین شکرکن؛ بهمن نجاریان


مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ی ابتدایی اهواز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1373، صفحه 69-89

10.22055/edus.1995.16196

محمد رضا آهنکوب نژاد؛ حسین شکرکن؛ منیجه شهنی ییلاق


تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1373، صفحه 11-27

10.22055/edus.1994.16171

حسین شکرکن؛ عبدالکاظم نیسی