دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی نقش واسطه‌یی هدف‌های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام

سارا پیرحیاتی؛ یدالله مهرعلیزاده؛ حسین سپاسی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 101-128

چکیده
            هدف این تحقیق بررسی نقش واسطه‌یی هدف‌های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام بود. نمونه‌های این تحقیق از 288 دانش‌آموز دختر و 288 دانش‌آموز پسر، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌یی چند مرحله‌یی تصادفی انتخاب شدند، تشکیل گردید. در این مطالعه آزمودنی‌ها مقیاس‌های ...  بیشتر

بررسی اثر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

مریم بهرامیان؛ یدالله مهرعلیزاده؛ حسین سپاسی

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 127-148

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی تحت پوشش طرح ارزشیابی توصیفی با دانش‌آموزان مدرسه‌های ابتدایی عادی شهر اهواز در سال تحصیلی 86-1387 انجام گرفت. جامعه‌ی آماری تحقیق، دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی در سه ناحیه‌ی (1، 2 و 4) شهر اهواز بودند. روش نمونه‌گیری تصادفی چند ...  بیشتر

تعلیم و تربیت در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه: بررسی هدفی تربیتی

سید جلال هاشمی؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم؛ حسین سپاسی؛ یدالله مهرعلیزاده

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این مقاله، همزیستی مسالمت‌آمیز به عنوان هدفی تربیتی معرفی شده که از حمایت سه مبنای علمی و یافته‌های پژوهشی، مبنای فلسفی-تربیتی عملگرایی، و مبنای اسلامی برخوردار است. در مقاله‌ی حاضر، الگویی کامل‌تر از همزیستی، یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه به مثابه‌ هدفی تربیتی ارایه شده که متناسب با نظام آموزشی و فرهنگ کشورمان است. اجزاء ...  بیشتر

بررسی تطبیقی جایگاه مشارکت دبیران در تصمیم‌گیری در دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی

یداله مهرعلی‌زاده؛ حسین سپاسی؛ مختار یوسفی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 31-55

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15980

چکیده
  پژوهش حاضر با این پیش فرض انجام گرفته‌است که خصوصی‌سازی نظام آموزشی، موجب جلب مشارکت و افزایش حمایت معلمان در تصمیم‌گیریها می‌شود. جامعه آماری این تحقیق از کلیه مدیران و دبیران دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی نواحی چهارگانه شهرستان اهواز اعم از پسرانه و دخترانه بوده و از این میان تعداد 320 نفر دبیر(160 نفر دبیر دبیرستانهای دولتی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل سطوح حیطه شناختی و شاخصهای روان سنجی امتحان نهایی دروس عربی، حسابان و زیست شناسی دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه در سه منطقه متفاوت اقتصادی- اجتماعی استان خوزستان

حسین سپاسی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15981

چکیده
         هدف عمده این پژوهش بررسی سطوح شناختی و شاخصهای روان سنجی سؤالات امتحان نهایی دروس عربی، حسابان و زیست‌شناسی در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار و کل استان خوزستان بود. تعداد 1000 برگ امتحانی از هر جامعه به طور تصادفی نمونه‌های پژوهش بود. نتایج نشان داد که ویژگیهای روان سنجی سؤالات امتحانات دروس در مقایسه ...  بیشتر

بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارتهای استدلال دانش‌آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز

مسعود صفایی مقدم؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک‌سرشت؛ خسرو باقری؛ حسین سپاسی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، ، صفحه 31-54

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15822

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارتهای استدلال دانش‌آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز است. نمونه اصلی این پژوهش شامل 60 نفر دانش‌آموز پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی شهر اهواز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد، با کنترل هوش، در شهر اهواز

حسین سپاسی؛ یدا... مهرعلی زاده؛ منیژه دهخدا

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، ، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15843

چکیده
  هدف این تحقیق مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد با کنترل هوش در شهر اهواز بود. بررسی نگرش آموزگاران مجری طرح رشد در زمینه تأثیر فیلم آموزشی ریاضی در عملکرد تحصیلی ریاضیات هدف دیگر این پژوهش را تشکیل داد.491 دانش‌آموز پسر و دختر در دوگروه آزمایش و گواه (گروه، آزمایش237=1n، گروه گواه، 254=2n) ...  بیشتر

نظریه کلاسیک آزمون و محدودیت های آن

حسین سپاسی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، ، صفحه 132-146

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16168

چکیده
  نظریه کلاسیک آزمون سال هاست که به عنوان یک نظریه منسجم مورد استفاده متخصصان آزمون سازی قرار گرفته است. اگرچه هنوز بسیاری از آزمون‌های تربیتی و روانی بر اساس مفروضه های این نظریه ساخته می‌شوند، ولی در سال‌های اخیر روانسنجان به این نتیجه رسیده اند که نظریه کلاسیک که آزمون دیگر قادر به حل مسائل و مشکلاتی که بر سر راه ساختن این آزمون‌ها ...  بیشتر