نویسنده = حسین سپاسی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی اثر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 17، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 127-148

مریم بهرامیان؛ یدالله مهرعلیزاده؛ حسین سپاسی


3. تعلیم و تربیت در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه: بررسی هدفی تربیتی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-26

سید جلال هاشمی؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم؛ حسین سپاسی؛ یدالله مهرعلیزاده


4. بررسی تطبیقی جایگاه مشارکت دبیران در تصمیم‌گیری در دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی

دوره 13، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 31-55

10.22055/edus.2007.15980

یداله مهرعلی‌زاده؛ حسین سپاسی؛ مختار یوسفی


8. نظریه کلاسیک آزمون و محدودیت های آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1374، صفحه 132-146

10.22055/edus.1996.16168

حسین سپاسی