نویسنده = سکینه شاهی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی مولفه های "دانش دبیران" در آموزش و پرورش شهر اهواز

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-76

10.22055/edus.2019.23767.2349

حمید فرهادی راد؛ سکینه شاهی؛ امین الله خلیلی


2. سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

10.22055/edu.2019.14695.1497

سحر سعادت؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ محمد رضا نیستانی


3. وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ابتدایی شهر شوش

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-150

10.22055/edu.2018.20718.2088

سید عباس رضوی؛ احمد منصوری؛ سکینه شاهی


4. بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان (مطالعه‌ی موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 209-224

ام البنین صابر؛ سکینه شاهی؛ یدالله مهرعلیزاده