نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی با استفاده از نظریه‌‌ ‌‌داده‌ بنیاد

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 5-20

یدالله مهرعلی زاده؛ امید مهنی؛ حسین الهام پور


بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 185-206

10.22055/edus.2006.16003

محمدجعفر پاک سرشت؛ حسین الهام پور


ارزشیابی نخستین سیمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روانشناسی در استان خوزستان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1373، صفحه 107-116

10.22055/edus.1995.16208

حسین الهام پور؛ بهمن نجاریان؛ مجید هادیان