نویسنده = ������������ ������ ����������
عنوان: آیا بازسازی اجتماعی و فرهنگی وظیفه مدرسه است؟ (بررسی تحلیلی دیدگاه باسازی گرایان اجتماعی)

دوره 23، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 5-28

10.22055/edu.2016.13828

لیلا بهمئی؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم


Globalization and dilemma of management of quality in higher education

دوره 15، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 131-158

10.22055/edus.2009.15786

یداله مهرعلیزاده؛ سید منصور مرعشی؛ عیدان الانصاری


بررسی اصول اساسی تربیت مدنی (با رویکرد اسلامی)

دوره 15، شماره 3، آذر 1387، صفحه 3-30

10.22055/edus.2008.15744

مسعود صفایی مقدم؛ محمود کاظمی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سید منصور مرعشی