نویسنده = کوروش فتحی اجارگاه
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-34

10.22055/edus.2019.26634.2585

سید رمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی اجارگاه


2. روایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریه‌های تربیتی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-24

10.22055/edu.2017.21703.2172

نجمه سلطانی نژاد؛ محبوبه عارفی؛ نعمت الله موسی پور؛ کوروش فتحی اجارگاه