نویسنده = ���������� ��������
بررسی تجارب زیسته تعلل ‏ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 127-144

10.22055/edu.2018.22342.2229

سعید قره آغاجی؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


تجارب معلمان پایه ششم ازاجرای برنامه ی درسی کار و فناوری

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 183-206

10.22055/edu.2017.10474.1081

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ محمدرضا عزتی