نویسنده = �������������� ��������
موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 75-94

نعمت الله عزیزی؛ پریوش جعفری؛ ولی الله فرزاد؛ محمد صنوبری


مقایسه‌ی عملکرد شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهر دزفول

دوره 18، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 177-200

آزاده فرزان پور؛ مسعود برومند نسب؛ محمد صنوبری؛ عبدالامیر طیب طاهر