نویسنده = ���������� ���������� ����������
عنوان: آیا بازسازی اجتماعی و فرهنگی وظیفه مدرسه است؟ (بررسی تحلیلی دیدگاه باسازی گرایان اجتماعی)

دوره 23، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 5-28

10.22055/edu.2016.13828

لیلا بهمئی؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم


بررسی تحلیلی مبانی معرفت شناختی نهاد امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران

دوره 18، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 7-30

حبیب اله تبریزی؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید منصور مرعشی


تعلیم و تربیت در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه: بررسی هدفی تربیتی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-26

سید جلال هاشمی؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم؛ حسین سپاسی؛ یدالله مهرعلیزاده


بررسی اصل عقلانیت در منابع اسلامی و استلزامات تربیتی آن

دوره 13، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 1-29

10.22055/edus.2007.15962

مسعود صفایی مقدم؛ علیرضا رشیدی؛ محمدجعفر پاک‌سرشت