نویسنده = ������������ ��������������
بررسی به‌کارگیری شوخ طبعی در فرایند تدریس توسط دبیران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 59-80

10.22055/edus.2022.39315.3310

محمد لطیفی؛ سید عباس رضوی؛ عبداله پارسا


موفقیت در کارراهه شغلی با آموزش نیروی انسانی

دوره 27، شماره 1، تیر 1399، صفحه 95-118

10.22055/edus.2020.30357.2857

طاهره نجاتی؛ عبداله پارسا؛ حمید فرهادی راد