دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی و نقد نگاشت سوّم سند برنامه‌ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده‌ی جهان- محلی شدن رابرتسون

محمود مهرمحمدی؛ ادریس اسلامی

دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 5-22

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی و نقد نگاشت سوّم سند برنامه‌ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده‌ی جهان- محلی شدن رابرتسون است. با استفاده از روش‌های تحلیل مفهومی، استنتاج و توصیفی- انتقادی، مباحث در 3 بخش ارائه شده است. ابتدا، نظریه‌ی جهانی شدن رابرتسون ارائه شده، سپس با بیان ضعف و کاستی‌های موجود در نظریه‌ی جهانی شدن، به معرفی ...  بیشتر

بررسی‌ پیامدهای‌ قصد نشده‌ (برنامه‌ درسی‌ پنهان‌) ناشی‌ از محیط‌ اجتماعی‌ مدارس‌ دوره‌ متوسطه‌ اصفهان‌

محمدحسین‌ علیخانی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 121-146

https://doi.org/10.22055/edus.2006.16001

چکیده
     یکی‌ از مهم‌ترین‌ برنامه‌هایی‌ که‌ در نظامهای‌ آموزشی‌ اجرا می‌شود، «برنامه‌ درسی‌ پنهان‌» است‌. مطالعات‌ و تحقیقات‌ فراوانی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ در این‌ زمینه‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. منابع‌ سازمان‌ یافته‌ و تخصصی‌ حوزه‌ برنامه‌ درسی‌ و نتایج‌ بسیاری‌ از تحقیقات‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ «محیط‌ اجتماعی‌ ...  بیشتر