دریافت وجه جهت چاپ مقاله

 بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند طبق مجوز دریافت شده از کمیسیون نشریات علمی کشور، نویسندگان مقالات پذیرش شده ملزم هستند بابت هزینه‌های آماده‌سازی مقالات  مبلغ 1000000 ریال پرداخت نمایند

 شماره حساب 4001072703022624 بانک ملی به نام حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شهید چمران اهواز، شناسه ی 379072757117000000000000000019  دانشگاه شهید چمران اهواز. 

 

  نشانی دفتر مجله: اهواز، دانشگاه  شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

 

شماره شبا: IR960100004001072703022624

 

صندوق پستی  139-61355