دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-184 
1. نقدی تبارشناسانه بر مفهوم دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران

صفحه 5-22

10.22055/edu.2018.21552.2155

شهداد عبدالهی خانقاه؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ رمضان بر خورداری


3. سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران

صفحه 43-64

10.22055/edu.2018.22146.2212

حبیب کمری؛ محمد نوریان؛ نادر سلیمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن


7. بررسی تجارب زیسته تعلل ‏ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

صفحه 127-144

10.22055/edu.2018.22342.2229

سعید قره آغاجی؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب