موضوعات = مدیریت آموزشی
تعداد مقالات: 28
2. شناسایی مولفه های "دانش دبیران" در آموزش و پرورش شهر اهواز

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-76

10.22055/edus.2019.23767.2349

حمید فرهادی راد؛ سکینه شاهی؛ امین الله خلیلی


3. شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی (پژوهشی آمیخته)

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 137-154

10.22055/edus.2019.27633.2677

هاشم محمدی چمردانی؛ محمدنور رحمانی


4. آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری با روش کانون ارزیابی توسعه رهبر: مطالعه تجربی شایستگی‌های تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-118

10.22055/edus.2019.25363.2493

نقی رعدی افسوران؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ جورج ثورنتون


5. واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-196

10.22055/edus.2019.27050.2625

یونس رومیانی؛ خدایار ابیلی؛ پورکریمی جواد؛ سعید فرح بخش


6. بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-216

10.22055/edus.2019.22943.2287

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران


9. سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-46

10.22055/edu.2019.14695.1497

سحر سعادت؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ محمد رضا نیستانی


10. تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-212

10.22055/edu.2019.21467.2147

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی


11. بررسی نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-232

10.22055/edus.2019.28416.2740

علی حسین حسین زاده؛ محمدعلی مومبینی


14. سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-64

10.22055/edu.2018.22146.2212

حبیب کمری؛ محمد نوریان؛ نادر سلیمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن


16. طراحی و اعتبار یابی الگوی رهبری خدمتگزار برای دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-108

10.22055/edu.2018.21033.2110

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ سبحان سبحانی جو


17. تحلیل کیفی و کمی تجارب و بازخورد شرکت کنندگان در مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-42

10.22055/edu.2018.20391.2056

ناصر شیربگی؛ خلیل غلامی؛ هایده احمدی


19. بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی معلمان چهار ناحیه شهر اهواز

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-226

10.22055/edu.2017.14733.1501

میترا عبدالهی چهارده چریکی؛ سکینه شاهی


20. بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز از دیدگاه معلمان و مدیران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-80

10.22055/edu.2016.12135

مرضیه عبدالوهابی؛ یداله مهرعلی‌زاده؛ عبدالله پارسا


21. عنوان: آیا بازسازی اجتماعی و فرهنگی وظیفه مدرسه است؟ (بررسی تحلیلی دیدگاه باسازی گرایان اجتماعی)

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-28

10.22055/edu.2016.13828

لیلا بهمئی؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم


24. معلمان تازه‌کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته‌های یک پژوهش کیفی - کمّی در مدارس ابتدایی تهران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-20

10.22055/edu.2016.12892

ناصر یعقوب نژاد قاین؛ محمدرضا بهرنگی بهرنگی؛ حسن رضا زین آبادی


25. واکاوی مفهوم” مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان“ از دیدگاه والدین و معلمان

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-54

10.22055/edu.2017.12529.1318

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شیلا امیری