کلیدواژه‌ها = یادگیری الکترونیک
تعداد مقالات: 1
1. استانداردهای آموزشی طراحی بازخورد در محیط های یادگیری الکترونیک، بر اساس طبقه‌بندی بلوم- اندرسون

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 155-174

10.22055/edus.2019.26945.2615

نوری براری؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ فرنوش اعلامی