کلیدواژه‌ها = استعدادیابی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-196

10.22055/edus.2019.27050.2625

یونس رومیانی؛ خدایار ابیلی؛ پورکریمی جواد؛ سعید فرح بخش