کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجارب زیسته تعلل ‏ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-144

10.22055/edu.2018.22342.2229

سعید قره آغاجی؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


2. تأثیر آموزش مبتنی بر هوش جنبشی- حرکتی گاردنر بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 193-214

10.22055/edu.2015.13830

مرجان کیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ صدیقه پوریحیی


3. ارتقاء یادگیری دانش‌آموزان در معادله ‌درجه ‌اول

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-38

الهه امینی فر؛ خدیجه کریمی کیا