کلیدواژه‌ها = دوره ابتدایی
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-34

10.22055/edus.2019.26634.2585

سید رمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی اجارگاه


2. بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-68

10.22055/edu.2018.18736.1875

مریم رضایی؛ غلامعلی احمدی؛ سیدمحمدرضا امام جمعه؛ صادق نصری


3. تأثیر آموزش مبتنی بر هوش جنبشی- حرکتی گاردنر بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 193-214

10.22055/edu.2015.13830

مرجان کیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ صدیقه پوریحیی


4. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های آموزش صلح در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 151-170

میمنت عابدینی بلتورک؛ ابراهیم میرشاه جعفری