کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وضعیت اعتماد دبیران و ارتباط آن با بوروکراسی توانمند در مدارس مقطع متوسطه شهر سنندج

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 187-206

محمدامجد زبردست؛ ناصر شیربگی؛ زهره قلاوند