نویسنده = خلیل غلامی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ابعاد زیربنایی رهبری توزیع شده : مطالعه ی موردی مدارس متوسطه ی شهر سنندج

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-116

10.22055/edu.2015.13829

یونس صحرا نورد؛ خلیل غلامی؛ نعمت الله عزیزی