نویسنده = یوسف ادیب
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تجارب زیسته تعلل ‏ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-144

10.22055/edu.2018.22342.2229

سعید قره آغاجی؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


2. تجارب والدین در امر تحصیل فرزندانشان:یک مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-96

10.22055/edu.2017.11686.1231

فاطمه مردان اربط؛ یوسف ادیب


3. تجارب معلمان پایه ششم ازاجرای برنامه ی درسی کار و فناوری

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 183-206

10.22055/edu.2017.10474.1081

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ محمدرضا عزتی